Trainingsaanbod

Bij sommige gezinnen kan de draaglast en draagkracht af en toe uit balans zijn. Hiervoor is dan (extra) zorg en begeleiding nodig. Om deze zorg goed te kunnen geven wordt deskundigheid gevraagd van zorgverleners. Wij bieden hiervoor trainingen aan o.a. kraamverzorgenden en ketenpartners.

Geboortezorg EigenWijs investeert in de scholing van kraamverzorgenden. Wij vinden het van groot belang dat de kraamverzorgenden voldoende kennis hebben om begeleiding en zorg op maat te bieden, zeker bij kwetsbare zwangeren. Wij trainen daarom bewust samen met ketenpartners. Wij hebben ervaren dat de ketenpartners het gezamenlijk trainen waarderen. Wij verstevigen de samenwerking, bekijken de praktijk en theorie van verschillende kanten en leren dezelfde taal te spreken.

Enkele uitspraken van deelnemers:

 • "Van begin tot eind boeiend om te volgen"
 • "Kennis en ervaring worden op het juiste niveau aangeboden"
 • "Op interactieve manier is informatie overgebracht met ruimte voor eigen inbreng"
 • "Een zeer prettige manier van scholing krijgen"

Welke trainingen?

Om de beste zorg aan te bieden heeft Geboortezorg EigenWijs in samenwerking met geboortezorg experts verschillende trainingen ontwikkeld.

 • Zorg aan kwetsbare zwangeren (dagdeel)
  Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat zwangeren in achterstandssituaties zorg naar behoefte wordt geboden voorafgaand en tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd?
 • Zwangerschap en psychiatrie (basis) door Koster en Brekelmans (2 dagen)
  Hoe ga je om met een zwangere met een borderline persoonlijkheidsstoornis? Hoe ga je om met angst of dwang? Wanneer wordt angst pathologisch en hoe ga je hiermee om tijdens de zwangerschap en kraambed. In de cursus wordt er naast de beantwoording van vele vragen, kennis gedeeld en casuïstiek besproken. Daarnaast zullen do's en don'ts in de gespreksvoering gedurende de cursus aan bod komen.
 • Geboortezorg aan cliënten met een (licht) verstandelijke beperking i.s.m. Amerpoort (2 dagdelen)
  We krijgen tijdens de training antwoord op de volgende vragen: Wat is LVB? Welke gradaties zijn er en wat betekent dit voor de zorgverlening? Welke risico's zien we bij een LVB cliënt in relatie tot ouderschap en opvoedvaardigheden? Hoe kunnen we systemisch werken en hoe communiceren wij met de LVB cliënt?
 • Jong ouderschap (dagdeel)
  Kraamzorg aan de jonge ouder. Waar is deze anders? Thema's die o.a. aan de orde komen:
  - Adolescent versus moeder/vader worden
  - Puberbrein (egocentrisch gedrag versus verantwoord ouderschap)
  - Mogelijke kwetsbaarheden (NSE, ongepland/ongewenst zwanger/jeugdtrauma's, sociale problematiek). 
 • Borstvoeding i.s.m. Baby&Borstvoeding
  Zorg aan kwetsbare zwangeren vraagt om een deskundig zorgverlener, ook op het gebied van de borstvoeding. Zij moet moeders kunnen informeren, de juiste adviezen verstrekken en beleid afstemmen met verloskundigen. Dit vraagt een boede basis van alle facetten rondom borstvoeding. Naast het geven van een korte opfris basiskennis, besteden we extra aandacht aan de moeder en baby met een extra ondersteuningsvraag zowel op medisch als op psycho-sociaal vlak.
  Borstvoeding bij medische ondersteuningsvragen (dagdeel)
  Borstvoeding bij psychosociale ondersteuningsvragen (dagdeel)
 • Gehechtheid baby ouder i.s.m. PraktijkMoeder (1 dagdeel)
  Binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling is het vormen van een gehechtheidsrelatie een fundamenteel onderdeel in ieders leven. Gehechtheid is van oorsprong de affectieve band van een kind met een opvoeder die regelmatig met het kind omgaat en aan wie het kind troost ontleent in tijden van angst en spanning. Een veilige gehechtheid zorgt voor basisveiligheid. Hechting start als een biologisch proces dat in het kader staat van overleving en veiligheid. Het is een ontwikkelingsstap richting zelfstandigheid.
 • Geboortezorg en middelenmisbruik en verslaving (dagdeel)
  In deze training gaat het om zowel misbruik als verslaving, zodanig dat het middelengebruik van de zwangere of jonge ouder een ernstig risico vormt voor de ontwikkeling, zorg en/of veiligheid van de (ongeboren) baby. Middelengebruik van zwangeren en moeders die borstvoeding geven heeft vaak een direct effect op gezondheid en ontwikkeling van de baby. Het middelengebruik van partners kan een risico vormen voor zorg en veiligheid van de baby.
 • Bevalling en trauma (dagdeel)
  Een bevalling is voor elke vrouw een overweldigende ervaring. De natuurkrachten vergen veel van lichaam en geest. Soms teveel, waardoor de kraamvrouw de bevalling als een traumatische gebeurtenis ervaart, ook als de verloskundige het - klinisch gezien - een bevalling 'volgens het boekje' vindt. De bevalling kan ook een oud trauma triggeren: de moeder ervaart opnieuw diepe pijn uit het verleden waartegen zij toen niet was opgewassen.
 • Partusassistentie bij acute verloskunde (4 uur)
  In deze training worden de acute situaties die zich bij een partus kunnen voordoen geoefend. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: schouderdystocie, fluxus, uitgezakte navelstreng en de reanimatie van de 'natte' pasgeborene. Een belangrijk aspect in deze training is de communicatie en de samenwerking tussen de verloskundige en de kraamverzorgende.

Voor een uitgebreide beschrijving van onze trainingen, download de Trainingsgids.

Kwaliteit trainingen

Geboortezorg EigenWijs heeft sinds 1 maart 2015 instellingsaccreditatie. Wij hebben dit bij het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) verkregen voor het hele scholingsaanbod voor kraamverzorgenden. De trainingen die we aanbieden zijn geaccrediteerd door het KCKZ en KNOV. Bij voldoende belangstelling van verzorgenden/verpleegkundigen zullen wij ook accreditatie aanvragen bij de V&VN.

Aanmelden

Wil jij meer kennis op het gebied van zorg aan kwetsbare zwangeren? Schrijf je dan nu in voor één of meerdere trainingen door het aanmeldformulier hieronder in te vullen. Hopelijk zien wij jou dan terug bij onze training(en)!

Lees voor aanmelding eerst de Algemene Voorwaarden.

Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Organisatie
Functie
Registratienummer (KNOV/KCKZ of V&VN)
Factuuradres (indien anders dan bovenstaand adres)
Postcode
Woonplaats
Schrijft zich in voor de volgende training(en):Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord:

 

Onze kraamspecialisten leveren speciale zorg voor elke aanstaande moeder