Trainingsaanbod

Bij sommige gezinnen kan de draaglast en draagkracht af en toe uit balans zijn. Hiervoor is dan (extra) zorg en begeleiding nodig. Om deze zorg goed te kunnen geven wordt deskundigheid gevraagd van zorgverleners. Wij bieden hiervoor trainingen aan o.a. kraamverzorgenden en ketenpartners.

Geboortezorg EigenWijs investeert in de scholing van kraamverzorgenden. Wij vinden het van groot belang dat de kraamverzorgenden voldoende kennis hebben om begeleiding en zorg op maat te bieden, zeker bij kwetsbare zwangeren. Wij trainen daarom bewust samen met ketenpartners. Wij hebben ervaren dat de ketenpartners het gezamenlijk trainen waarderen. Wij verstevigen de samenwerking, bekijken de praktijk en theorie van verschillende kanten en leren dezelfde taal te spreken.

Enkele uitspraken van deelnemers:

 • "Van begin tot eind boeiend om te volgen"
 • "Kennis en ervaring worden op het juiste niveau aangeboden"
 • "Op interactieve manier is informatie overgebracht met ruimte voor eigen inbreng"
 • "Een zeer prettige manier van scholing krijgen"

Welke trainingen?

Om de beste zorg aan te bieden heeft Geboortezorg EigenWijs in samenwerking met geboortezorg experts verschillende trainingen ontwikkeld.

 • Zorg aan kwetsbare zwangeren (1 dagdeel)
  Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat zwangeren in achterstandssituaties zorg naar behoefte wordt geboden voorafgaand en tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd?
 • Communiceren in kwetsbare situaties (1 dagdeel)
  Kraamverzorgenden en andere professionals die meerdere gesprekken voeren met ouders ervaren in de praktijk dat sommige ouders moeilijk 'te bereiken' zijn. Motiverende gespreksvoering (vertaal: motivational interviewing), is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Miller. Speciaal voor situaties waarin contacten niet de resultaten hebben die beroepskrachten en hun cliënten graag zouden willen, kan motiverende gespreksvoering nieuwe inzichten, mogelijkheden en instrumenten geven.
 • Introductietraining psychiatrie (1 dagdeel)
  Zwangerschap, bevalling, kraambed en de zorg voor een pasgeborene zijn belangrijke life events voor de vrouw, partner en hun omgeving. Verloskundig zorgverleners en kraamzorg streven ernaar om de gebeurtenissen zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Psychische en/of psychiatrische stoornissen kunnen dit proces bemoeilijken. Psychische onbalans tijdens het kraambed komt regelmatig voor. Denk hierbij aan de kraamtranen die een voorbode kunnen zijn van potentiële depressie of psychose.
 • Geboortezorg aan cliënten met een (licht) verstandelijke beperking (1 dagdeel)
  Tijdens de training antwoord op de volgende vragen: Wat is LVB? Welke gradaties zijn er en wat betekent dit voor de zorgverlening? Welke risico's zien we bij een LVB cliënt in relatie tot ouderschap en opvoedvaardigheden? Hoe kunnen we systemisch werken en hoe communiceren wij met de LVB cliënt?
 • Borstvoeding i.s.m. Baby&Care
  Zorg aan kwetsbare zwangeren vraagt om een deskundig zorgverlener, ook op het gebied van de borstvoeding. Zij moet moeders kunnen informeren, de juiste adviezen verstrekken en beleid afstemmen met verloskundigen. Dit vraagt een brede basis van alle facetten rondom borstvoeding. Naast het geven van een korte opfris basiskennis, besteden we extra aandacht aan de moeder en baby met een extra ondersteuningsvraag zowel op medisch als op psycho-sociaal vlak.
  Borstvoeding bij medische ondersteuningsvragen (1 dagdeel)
  Borstvoeding bij psychosociale ondersteuningsvragen (1 dagdeel)
 • Partusassistentie bij acute verloskunde (1 dagdeel)
  In deze training worden de acute situaties die zich bij een partus kunnen voordoen geoefend. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: schouderdystocie, fluxus, uitgezakte navelstreng en de reanimatie van de 'natte' pasgeborene. Een belangrijk aspect in deze training is de communicatie en de samenwerking tussen de verloskundige en de kraamverzorgende.
 • Observatie pasgeborene na gebruik SSRI medicatie moeder (2 uur)
  In deze training hebben de deelnemers (kraamverzorgenden en verloskundigen) inzicht in het ontstaan en optreden van ontwenningsverschijnselen bij de pasgeborene tgv medicatiegebruik van moeder. Ook leren de deelnemers de Finnegan score toe te passen en in te schatten wanneer overleg moet plaatsvinden.
 • Introductietraining Beschermjassen (1 dagdeel)
  De zwangerschapsuitkomsten bij allochtone vrouwen en hun kinderen kunnen over het algemeen minder gunstig zijn dan bij zwangere vrouwen en hun kinderen van autochtone afkomst. De zorgverlener heeft de neiging om in het beter weten te gaan zitten en te handelen vanuit de eigen normen en waarden. Voor de niet westerse kwetsbare kraamvrouw is het belangrijk is om ingebed te worden in de eigen culturele en familiale gebruiken. Tijdens deze training worden tools aangereikt waarmee je leert sneller in verbinding te staan.
 • Omgaan met fysieke belasting in de kraamzorg door Tuinhof Vitaal (1 dagdeel)
  Als Kraamzorgorganisatie willen we gezonde medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, duurzaam inzetbaar zijn en kwaliteitszorg leveren. De Training ‘ Fysieke Belasting in de kraamzorg’ werkt ondersteunend en levert een meerwaarde voor werkgever én werknemer.

Voor een uitgebreide beschrijving van onze trainingen, download de Trainingsgids.

Kwaliteit trainingen

Geboortezorg EigenWijs heeft sinds 1 maart 2015 instellingsaccreditatie. Wij hebben dit bij het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) verkregen voor het hele scholingsaanbod voor kraamverzorgenden. De trainingen die we aanbieden zijn geaccrediteerd door het KCKZ en KNOV. Bij voldoende belangstelling van verzorgenden/verpleegkundigen zullen wij ook accreditatie aanvragen bij de V&VN.

Aanmelden

Wil jij meer kennis op het gebied van zorg aan kwetsbare zwangeren? Schrijf je dan nu in voor één of meerdere trainingen door het aanmeldformulier hieronder in te vullen. Hopelijk zien wij jou dan terug bij onze training(en)!

Lees voor aanmelding eerst de Algemene Voorwaarden.

Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Organisatie
Functie
Registratienummer (KNOV/KCKZ of V&VN)
Factuuradres (indien anders dan bovenstaand adres)
Postcode
Woonplaats
Schrijft zich in voor de volgende training(en):


 
Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord:

 

Onze kraamspecialisten leveren speciale zorg voor elke aanstaande moeder