Trainingsaanbod

Bij sommige gezinnen kan de draaglast en draagkracht af en toe uit balans zijn. Hiervoor is dan (extra) zorg en begeleiding nodig. Om deze zorg goed te kunnen geven wordt deskundigheid gevraagd van zorgverleners. Wij bieden hiervoor trainingen aan o.a. kraamverzorgenden en ketenpartners.

Geboortezorg EigenWijs investeert in de scholing van kraamverzorgenden. Wij vinden het van groot belang dat de kraamverzorgenden voldoende kennis hebben om begeleiding en zorg op maat te bieden, zeker bij kwetsbare zwangeren. Wij trainen daarom bewust samen met ketenpartners. Wij hebben ervaren dat de ketenpartners het gezamenlijk trainen waarderen. Wij verstevigen de samenwerking, bekijken de praktijk en theorie van verschillende kanten en leren dezelfde taal te spreken.

Enkele uitspraken van deelnemers:

 • "Van begin tot eind boeiend om te volgen"
 • "Kennis en ervaring worden op het juiste niveau aangeboden"
 • "Op interactieve manier is informatie overgebracht met ruimte voor eigen inbreng"
 • "Een zeer prettige manier van scholing krijgen"

Welke trainingen?

Om de beste zorg aan te bieden heeft Geboortezorg EigenWijs in samenwerking met geboortezorg experts verschillende trainingen ontwikkeld.

 • Zorg aan kwetsbare zwangeren (dagdeel)
  Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat zwangeren in achterstandssituaties zorg naar behoefte wordt geboden voorafgaand en tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd?
 • Communiceren in risicovolle gezinnen (dagdeel)
  Kraamverzorgenden en andere professionals die meerdere gesprekken voeren met ouders ervaren in de praktijk dat sommige ouders moeilijk 'te bereiken' zijn. Vooral als de beroepskracht zich zorgen maakt over een kind en daarover in gesprek wil gaan met de ouders of de ouders wil doorverwijzen. Gesprekken stagneren, ouders werken niet mee, zien niet hetzelfde probleem, horen niet wat je zegt of worden boos. Motiverende gespreksvoering (vertaal: motivational interviewing), is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Miller. Het is een gespreksstijl die systematisch aandacht besteedt aan de motivatie voor gedragsverandering. Speciaal voor situaties waarin contacten niet de resultaten hebben die beroepskrachten en hun cliënten graag zouden willen, kan motiverende gespreksvoering nieuwe inzichten, mogelijkheden en instrumenten geven.
 • Zwangerschap en psychiatrie (basis) door Koster en Brekelmans (2 dagen)
  Hoe ga je om met een zwangere met een borderline persoonlijkheidsstoornis? Hoe ga je om met angst of dwang? Wanneer wordt angst pathologisch en hoe ga je hiermee om tijdens de zwangerschap en kraambed. In de cursus wordt er naast de beantwoording van vele vragen, kennis gedeeld en casuïstiek besproken. Daarnaast zullen do's en don'ts in de gespreksvoering gedurende de cursus aan bod komen.
 • Geboortezorg aan cliënten met een (licht) verstandelijke beperking i.s.m. Amerpoort (1 dagdeel)
  We krijgen tijdens de training antwoord op de volgende vragen: Wat is LVB? Welke gradaties zijn er en wat betekent dit voor de zorgverlening? Welke risico's zien we bij een LVB cliënt in relatie tot ouderschap en opvoedvaardigheden? Hoe kunnen we systemisch werken en hoe communiceren wij met de LVB cliënt?
 • Mindful werken in de kraamzorg (2 dagdelen) door Tuinhof Vitaal
  Werken in de kraamzorg vraagt veerkracht. Er wordt veel van je verwacht en je wilt tegemoetkomen aan alle uitdagingen die het werk met zich meebrengt. En dat is natuurlijk mooi, maar soms levert dit teveel stress op en gaat dit ten koste van je gezondheid en je plezier in het werk. Het beoefenen van mindfulness helpt je om dit te voorkomen. Mindfulness is met aandacht aanwezig zijn in het ‘hier en nu’. Het versterkt je veerkracht, verdiept de kwaliteit van je werk en je leert gezond om te gaan met uitdagende en stressvolle situaties. Het toepassen van Mindfulness in je werk leidt tot groei en verdieping van de competenties: professionaliteit, communicatie en samenwerking. De nascholing ‘Mindful werken’ in de Kraamzorg is een kennismaking met mindfulness, speciaal voor kraamverzorgenden en afgestemd op toepassing in de dagelijkse praktijk.
 • Jong ouderschap (dagdeel) i.s.m. het Fiom Utrecht
  Kraamzorg aan de jonge ouder. Waar is deze anders? Thema's die o.a. aan de orde komen:
    • Adolescent versus moeder/vader worden
    • Puberbrein (egocentrisch gedrag versus verantwoord ouderschap)
    • Mogelijke kwetsbaarheden (NSE, ongepland/ongewenst zwanger/jeugdtrauma's, sociale problematiek). 
 • Borstvoeding i.s.m. Baby&Borstvoeding
  Zorg aan kwetsbare zwangeren vraagt om een deskundig zorgverlener, ook op het gebied van de borstvoeding. Zij moet moeders kunnen informeren, de juiste adviezen verstrekken en beleid afstemmen met verloskundigen. Dit vraagt een brede basis van alle facetten rondom borstvoeding. Naast het geven van een korte opfris basiskennis, besteden we extra aandacht aan de moeder en baby met een extra ondersteuningsvraag zowel op medisch als op psycho-sociaal vlak.
  Borstvoeding bij medische ondersteuningsvragen (dagdeel)
  Borstvoeding bij psychosociale ondersteuningsvragen (dagdeel)
 • Gehechtheid baby ouder ( dagdeel)
  Binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling is het vormen van een gehechtheidsrelatie een fundamenteel onderdeel in ieders leven. Gehechtheid is van oorsprong de affectieve band van een kind met een opvoeder die regelmatig met het kind omgaat en aan wie het kind troost ontleent in tijden van angst en spanning. Een veilige gehechtheid zorgt voor basisveiligheid. Hechting start als een biologisch proces dat in het kader staat van overleving en veiligheid. Het is een ontwikkelingsstap richting zelfstandigheid.
 • Geboortezorg en middelenmisbruik en verslaving (dagdeel)
  In deze training gaat het om zowel misbruik als verslaving, zodanig dat het middelengebruik van de zwangere of jonge ouder een ernstig risico vormt voor de ontwikkeling, zorg en/of veiligheid van de (ongeboren) baby. Middelengebruik van zwangeren en moeders die borstvoeding geven heeft vaak een direct effect op gezondheid en ontwikkeling van de baby. Het middelengebruik van partners kan een risico vormen voor zorg en veiligheid van de baby.
 • Introductietraining Beschermjassen (dagdeel)
  De zwangerschapsuitkomsten bij allochtone vrouwen en hun kinderen kunnen over het algemeen minder gunstig zijn dan bij zwangere vrouwen en hun kinderen van autochtone afkomst. Dit thema speelt zowel in de ziekenhuis als bij thuisbevallingen, bij zowel verloskundigen en gynaecologen als bij verpleegkundigen en kraamverzorgenden. De zorgverlener heeft de neiging om in het beter weten te gaan zitten en te handelen vanuit de eigen normen en waarden, terwijl het voor de niet westerse kraamvrouw, die uiterst kwetsbaar is, zo belangrijk is om ingebed te worden in de eigen culturele en familiale gebruiken, bij deze grootse levensfaseovergang.
 • Bevalling en trauma (dagdeel)
  Een bevalling is voor elke vrouw een overweldigende ervaring. De natuurkrachten vergen veel van lichaam en geest. Soms teveel, waardoor de kraamvrouw de bevalling als een traumatische gebeurtenis ervaart, ook als de verloskundige het - klinisch gezien - een bevalling 'volgens het boekje' vindt. De bevalling kan ook een oud trauma triggeren: de moeder ervaart opnieuw diepe pijn uit het verleden waartegen zij toen niet was opgewassen.
 • Partusassistentie bij acute verloskunde (dagdeel)
  In deze training worden de acute situaties die zich bij een partus kunnen voordoen geoefend. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: schouderdystocie, fluxus, uitgezakte navelstreng en de reanimatie van de 'natte' pasgeborene. Een belangrijk aspect in deze training is de communicatie en de samenwerking tussen de verloskundige en de kraamverzorgende.
 • Observeren van de pasgeborene met behulp van de Finneganscore (2 uur)
  In deze training hebben de deelnemers (kraamverzorgenden en verloskundigen) inzicht in het ontstaan en optreden van ontwenningsverschijnselen bij de pasgeborene tgv medicatiegebruik van moeder. Ook leren de deelnemers de Finnegan score toe te passen en in te schatten wanneer overleg moet plaatsvinden.

Voor een uitgebreide beschrijving van onze trainingen, download de Trainingsgids.

Kwaliteit trainingen

Geboortezorg EigenWijs heeft sinds 1 maart 2015 instellingsaccreditatie. Wij hebben dit bij het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) verkregen voor het hele scholingsaanbod voor kraamverzorgenden. De trainingen die we aanbieden zijn geaccrediteerd door het KCKZ en KNOV. Bij voldoende belangstelling van verzorgenden/verpleegkundigen zullen wij ook accreditatie aanvragen bij de V&VN.

Aanmelden

Wil jij meer kennis op het gebied van zorg aan kwetsbare zwangeren? Schrijf je dan nu in voor één of meerdere trainingen door het aanmeldformulier hieronder in te vullen. Hopelijk zien wij jou dan terug bij onze training(en)!

Lees voor aanmelding eerst de Algemene Voorwaarden.

Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Organisatie
Functie
Registratienummer (KNOV/KCKZ of V&VN)
Factuuradres (indien anders dan bovenstaand adres)
Postcode
Woonplaats
Schrijft zich in voor de volgende training(en):
Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord:

 

Onze kraamspecialisten leveren speciale zorg voor elke aanstaande moeder