Mijn kraamdossier

Geboortezorg EigenWijs zorgt ervoor dat de zorg tijdens de kraamtijd op geheel Eigen Wijze wordt gegeven. Wij werken met een digitaal zorgdossier  waarin de  gemaakte afspraken worden vastgelegd.  De wensen van jou en je partner spelen hierbij een belangrijke rol. 

Met jouw goedkeuring is het digitaal zorgdossier in te zien door het centraal kantoor, de kraamspecialist en de verloskundige. Het is mogelijk om stukjes tekst te plaatsen en foto’s te uploaden waardoor er een persoonlijk dagboek ontstaat. Na afloop van de zorg ontvang je het digitaal dossier als herinnering aan de bijzondere kraamtijd.

Inloggen

Gespecialiseerde zorg

Als de zwangerschap anders verloopt dan verwacht

Gespecialiseerde zorg