Voor de verwijzer

Als de gewone kraamzorg tekort schiet
Komt u in uw praktijk ook situaties tegen waar specialistische zorg nodig is voor moeder of kind? Of het moeder-, kind- of omgevingsfactoren zijn, deze vrouwen, kind(eren) en (eventuele) partner hebben extra aandacht en deskundigheid nodig. Onze kraamspecialisten zijn in staat om de vrouw en het gezin voor, tijdens en na de bevalling optimaal te begeleiden. 

Geboortezorg EigenWijs heeft een nadrukkelijke focus op specialistische kraamzorg. Bekijk ook eens onze infographic!

Wij onderscheiden ons met kraamspecialisten die beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om de cliënten met een ondersteuningsvraag te begeleiden. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende ondersteuningsvragen:

Extra emotionele / psychische ondersteuning

Daar waar vrouwen niet kunnen genieten van de zwangerschap en het krijgen van een kindje. Vrouwen met angst, die psychiatrisch behandeld zijn of worden, of eerder een postpartum depressie of een psychose ervaren hebben.

Een sociale ondersteuningsvraag

Daar waar sprake is van een combinatie van sociaal- economische en/of psychosociale problemen. Een alleenstaande moeder zonder sociaal netwerk,  een tienerzwangerschap, financiële problemen en/of multiproblemsituaties.

Medische ondersteuningsvraag

Daar waar de zwangerschap problematisch verloopt (medische indicatie). Vrouwen die een sectio moeten ondergaan, zwanger zijn na een vruchtbaarheidsbehandeling of  een (chronische) aandoening hebben zoals diabetes of epilepsie.

Wat kunnen wij betekenen?

Voorafgaand aan de zorg:

Door in de intakefase een extra huisbezoek te doen, bereiden we de kraamvrouw voor op de kraamtijd en wordt de ondersteuningsvraag in kaart gebracht. Door doorlopend te communiceren met ketenpartners bieden we tijdens de kraamtijd zorg op maat.

Na afloop van de kraamtijd:

We plannen een extra contactmoment in. Afhankelijk van de situatie brengen wij een bezoek aan huis of nemen we telefonisch contact op. We horen hoe het met de moeder, de baby en de rest van het gezin gaat. Eventuele vragen zullen we beantwoorden of de moeder doorverwijzen naar een geschikte ketenpartner.

Daar waar nodig of wenselijk leveren we aanvullend extra ondersteuning. We werken hierin samen met ketenpartners waaronder thuiszorgaanbieder PrivaZorg. Hierbij kan gedacht worden aan huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, begeleiding, coaching en verpleging.

 Verzekeraar / kosten

De basisverzekering vergoedt de kosten voor kraamzorg. Er is sprake van een eigen bijdrage. Bij een aanvullende verzekering wordt de eigen bijdrage volledig of gedeeltelijk vergoed. In de polisvoorwaarden staat voor welke vergoeding de cliënt in aanmerking komt.

Download hier de brochure met alle informatie.

Lees in de 'EigenWijzer' meer over de resultaten van voorgaande jaren, en ervaringen van cliënten en ketenpartners:

2018

2017

Wilt u meer weten over Geboortezorg Eigenwijs, neem dan contact met ons op. 

Werkgebied

Regio Midden-Nederland

Werkgebied